Изложба „София – град за хората“

На 18 октомври 2018 г. в новото пространство пред Съдебната палата беше открита изложба "София - град за хората. Стъпки към трансформацията на града". Нямаше късмет тази изложба да оцелее дълго във физическото публично пространство, но затова я споделяме с...Read More

Продължава работата по проект “София – град за хората”

В периода 12-15 юни екипите на “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместни работни срещи в офиса на “Геел” в Копенхаген във връзка с работата по проект “София - град за хората”. Срещите са продължение на работата...Read More