София – град за хората

Екипът на place.make стартира работа по проект “София – град за хората”, ръководен от датския проф. Ян Геел и неговото студио Gehl – Making Cities for People.

Студио place.make си сътрудничи с екипа на Геел и Столична Община в разработването на оценка на състоянието на градската среда: изследване на публичните пространства и публичния живот в централната градска част на гр. София. Изследванията се извършват, следвайки методологията на проф. Геел и Gehl – Making Cities for People, и ще бъдат база за разработване на Стратегия за развитие на публичните пространства в централната градска част на София – “София – град за хората”.

Екипът от българска страна се състои от Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Павел Янчев, Деспина Кънева, Галина Алексова, Стела Калоянова, Маялен Ланда Ореги и Зорница Миткова.

Повече за проекта и екипа можете да прочетете в раздел Проекти.