Продължава работата по проект “София – град за хората”

В периода 12-15 юни екипите на “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместни работни срещи в офиса на “Геел” в Копенхаген във връзка с работата по проект “София – град за хората”. Срещите са продължение на работата по проекта, започнат от екипа на “Геел” в София в края на март 2017 г. по инициатива на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков. Целта на посещението бе екипът на “Плейсмейк” да представи напредъка по събирането на изходни данни и обработката на информация, които ще послужат за база за разработването на доклад с препоръки за развитието на публичните пространства в централната градска част на София.

Благодарим на ОП “Софпроект – ОГП”, Дирекция “Култура”, Дирекция “Сигурност”, Дирекция “Зелена система” и Дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, както и на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР за ползотворната комуникация и предоставените данни за обхвата на централната градска част на София.

В много позитивна работна атмосфера бяха обсъдени последващите стъпки по проекта и се дискутираха възможни сценарии за развитието на централната градска част на София, доразвити в конкретни предложения за приложими мерки и инициативи за подобряване на публичната градска среда. Успешни примери от Копенхаген бяха представени на екипа в рамките на велосипедна обиколка из добре изградената и работеща мрежа от велоалеи и публични градски пространства.

Можете да разгледате снимки от работното посещение на нашата Фейсбук страница.

Благодарим на Хенриет Вамберг, Лиза Мюлер, Розалия Свендсен и целия екип на “Геел” за топлото посрещане и приятното, ползотворно и вдъхновяващо време, прекарано с тях!