ул. „Иван Вазов“

Местоположение: София

Година: 2018

Екип: Силвия Чакърова, Деспина Кънева, Нурхан Реджеб, Павел Янчев, Галина Алексова, Магдалена Богданова

Статус: Идейно предложение

 


Предложение за развитие на ул. „Иван Вазов“


В процеса по разработване на План за действие за прилагане на Доклад „Публични пространства и обществен живот 2017“ екипът ни бе потърсен от Столична община да разработи безвъзмездно идейно предложение за развитие на ул. „Иван Вазов“ в споделено пространство.

Ул. „Иван Вазов“ е малка и чаровна улица в центъра на София, свързваща важни обекти и места като Народния театър „Иван Вазов“ и Градската градина, къщата музей на Иван Вазов и Княжеската градина.

 

Състоянието на улицата към момента на разработване на проекта беше крайно незадоволително, с много лоша настилка по тротоарите, превръщайки преминаването през нея в сериозно предизвикателство за пешеходците. Тесните тротоари не можеха да предоставят добра среда за големия брой пешеходци, които преминават ежедневно.

Приоритетите, които екипът ни си постави при разработване на идейното предложение, са следните:

  • повишаване качеството на градската среда
  • подобряване на условията за пешеходци и велосипедисти
  • създаване на улица, ориентирана към хората и човешкия мащаб
  • създаване на качествени публични пространства
  • намаляване на автомобилния трафик
  • намаляване на замърсяването на въздуха и средата

При разработване на концепцията се фокусирахме върху потенциала на ул. „Иван Вазов“ да се превърне в споделена улица с повече пространство за пешеходците и ползвателите на обществените сгради и партерни пространства, успокояване на автомобилното движение и създаване на малки кътове за отдих и озеленяване.

 

Основните принципи, които екипът ни заложи при развитието на ул. „Иван Вазов“, са:

 

В процеса на работа и в резултат на проведени обществени консултации беше разработен и вариант за трансформиране на улицата без обособяване на т.нар. „шикан“ – крива в платното за движение с цел успокояване на скоростта на автомобилите.