Нов градски парк за Хасково

Местоположение: Хасково

Година: 2018

Екип: студио place.make (Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Марина Матева и Виктория Малева), Ателие 3 Архитекти (Доника Георгиева, Мирослав Велков, Десислава Ковачева и Георги Кунчев) и Ганимед (Огнян Костадинов)

Статус: Конкурс – IV място


Нов градски парк за Хасково


Как да интегрираме бивш военен терен в живота на града? Как да трансформираме значителна по площ територия в сърцето на града в градски парк, с който да обогатим облика, публичните пространства и развитието на града? Как да съхраним и изявим историческата идентичност и да добавим нови функции и дейности, с които да отговорим на нуждите на хората? Това са въпросите, които ни провокираха да създадем идеен конкурсен проект за изграждане на паркова среда в гр. Хасково. А визията за територията е да обновим и развием бившия военен терен и да го превърнем в свързващ, идентичен, устойчив, иновативен и привлекателен градски парк, допринасящ за обогатяване на зелената система на града и повишаване качеството на градската среда.

Обяснителната записка към конкурсния ни проект можете да разгледате тук:

 

Таблата към проекта можете да разгледате тук: