Люлин 10

Местоположение: София

Година: 2015

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Надежда Ярловска

Статус: Завършен

 

 


Обемно-пространствено проучване, Люлин 10


Целта на проекта е да създаде обемно-пространствено проучване в съответствие с бъдещите инвестиционни намерения на възложителя и съществуващата законодателна рамка. Екипът ни разработи предложение, което не се ограничи до границите на конкретния имот, а изследвахме как то се вписва в контекста на околната застроена среда. Създадохме набор от графики, с които да визуализираме параметрите на застрояване и програмата на бъдещата сграда.