Бургаски хали

Местоположение: Бургас

Година: 2019

Екип: Силвия Чакърова, Деспина Кънева, Нурхан Реджеб

Възложител: Регионален фонд за градско развитие

Статус: Приключен

 


Проект „Бургаски хали“. Препоръки за развитие на ново жизнено публично пространство в Бургас


През 2018 г. Община Бургас взе наградата в конкурса „Екообщина“, категория „Устойчиво управление на обществените пространства“, организиран от Посолство на Франция в България и Френски институт в България съвместно с партньори. Една от наградите, които получи общината, е от името на Регионален фонд за градско развитие в сътрудничество със Съюз на урбанистите в България. Тя се изразява в експертна помощ за актуален проект за развитие на публичните пространства в града. Така екипът на place.make беше ангажиран да подпомогне Община Бургас при разработването на проекта им „Бургаски хали“ в контекста на възможно кандидатстване по програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

Ул. „Александровска“ – една от основните пешеходни улици в Бургас, привличаща голям брой пешеходци

Сградата на Халите се е намирала на ъгъла на улиците „Св. Климент Охридски“ и „Васил Априлов“, преди да бъде разрушена ок. 1975 г. Пространството на Халите днес представлява триъгълен площад, преминаващ в подлез под ул. „Христо Ботев“.

Пространството на Халите днес

Територията на „Бургаски хали“ е естествено продължение на пешеходната ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, която се прекъсва от „бариерата“ ул. „Христо Ботев“, където изграденият подлез затруднява пешеходното движение. Подлезът е оценен като неудачно решение и от Община Бургас и преосмислянето му и намирането на нови функции е сред основните предизвикателства при обновяване на територията. Ул. „Христо Ботев“ се превръща и в неформален делител между привлекателните и динамични източни части на историческия център и западните части с преобладаващо жилищен характер. Преодоляване на тази бариера е важна предпоставка за свързване на двете основни пространства в проекта „Бургаски хали“ – при Халите и при Операта, и за приобщаването им към пешеходната мрежа в центъра на Бургас.

Предложение за подобряване на пешеходната достъпност и свързаност

 

Подробните предложения към развитието на проект „Бургаски хали“ можете да разгледате тук: