Пешеходството в София и Мелбърн

Разнообразие на публичния живот и планиране на градската среда. Сравнителен анализ на София и Мелбърн.

Street life diversity and planning the urban environment. A comparative study of Sofia and Melbourne.