Устройственото планиране – преоткриване…

Устройственото планиране – преоткриване и предизвикателства

Статия на Нурхан Реджеб и Силвия Чакърова, публикувана в сп. Архитектура на Съюза на архитектите в България, брой 6, 2005 г., ISSN 0324-1254.

Статията представя кратък преглед на устройствената практика в България след присъединяването към Европейския съюз през 2007 г. Фокусира се върху 6 предизикателства, пред които са изправени професионалистите и политиците в България по отношение на устройственото планиране:

  • Ефективност и целесъобразност на процеса;
  • Методически подход;
  • Програма за приложение и мониторинг на плановете;
  • Публично участие;
  • Институционализиране на устройственото планиране;
  • Процедури за възлагане на плановете.

Цялата статия можете да прочетете тук: