Старо военно училище – Велико Търново

Местоположение: Велико Търново

Година: 2017-2018

Възложител: Община Велико Търново

Екип: Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Христо Харлов и Павел Янчев

Статус: Приключен


Старо военно училище – гр. Велико Търново


През 2017 г. Община Велико Тръново се обърна към екипа ни, за да подготвим предпроектно урбанистично проучване и анализ на терена на Старото военно училище в града. Проучването е необходимо за изготвяне на конкурсно задание за провеждане на международен конкурс, който бе обявен през април 2018 г.

С непосредствено близкото си разположение до градския център територията на Старото военно училище представлява голям потенциал за развитие на нов многофункционален градски център, който да даде възможност за развитие на нови и да обогати съществуващите дейности и услуги. Това прави задачата за приобщаване на територията в градския живот изключително интересна, но и пълна с предизвикателства.

Докладът от предпроектното проучване на екипа ни можете да разгледате тук: