Изложба „София – град за хората“

На 18 октомври 2018 г. в новото пространство пред Съдебната палата беше открита изложба „София – град за хората. Стъпки към трансформацията на града“. Нямаше късмет тази изложба да оцелее дълго във физическото публично пространство, но затова я споделяме с вас във виртуалната среда.

Изложбата представя една обща визия за развитие на централната градска част като мрежа от ключови публични пространства и подчертани пешеходни връзки. Тя предлага възможност да погледнем на улиците по нов начин – като на оживено място, в което се случва общественият живот.

Миналата година Столична община започна работа по пилотен проект „София – град за хората”. Първият етап от него бе изследване и анализ на публичните пространства, фокусиращи се върху хората и начина, по който те обживяват и преживяват тези места. Методологията на изследване е разработена от датския урбанист проф. Ян Геел и студио „Геел”, които приеха поканата на кмета Йорданка Фандъкова и главния архитект Здравко Здравков да консултират Столична община.

Екип от доброволци, урбанисти и архитекти, с помощта на арх. Хенриет Вамберг и арх. Лиса Мюлер от „Геел”, изследва кой и как използва ключови пространствата в централната част на града, по кои улици преминават повече пешеходции по кои – велосипедисти, автомобили и др. Целта бе, на база емпирични данни и наблюдения, да се набележат мерки за подобряване на средата, вкл. чрез създаване и развитие на мрежа от пешеходни и споделени пространства, ориентирани към хората и техните преживявания в града. Такива мерки, заедно с принципни насоки за развитие на града, бяха представени през м. октомври 2017 г. с доклада на „Геел” „София: Публични пространства и обществен живот 2017

Изложбата представя и текущата работа по Плана за действие за прилагане на препоръките на Доклада, който има за цел да конкретизира и приоритизира краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки и проекти за трансформация на градската среда. Столична община изготвя Плана за действие, като в рамките на проекта Направление “Архитектура и градоустройство” си партнира със същия екип, работил по доклада от българска страна: студио place.make, арх. Павел Янчев и урб. Галина Алексова.

С настоящата изложба се цели запознаване с идеите и включване на жителите и посетителите на София в процеса по превръщането ѝ в град за хората.

Приятно разглеждане!

 

Материалите за изложбата са собственост на Столична община и са разработени като част от проекта по изготвяне на план за действие за прилагане на доклад „София: Публични пространства и обществен живот 2017”, възложен от Столична община.