ИЗСЛЕДВАНИЯ

Пешеходството в София и Мелбърн

Креативни мрежи

 

ПУБЛИКАЦИИ

Урбанизъм и публични пространства

(Не)възможното пешеходство в София

Устройственото планиране – преоткриване…