ПРОЕКТИ

Прилагаме индивидуален подход към всеки проект, за да отговорим на стандартите и изискванията на нашите клиенти. Следвайки нашия подход, ние предлагаме иновативни и практически решения, които отразяват комплексното взаимодействие между различните участници в градското развитие.

Ние не само предлагаме висококачествени проекти, но и установяваме дълготрайно сътрудничество и платформа за бъдеща съвместна дейност. Екипът ни развива и прилага професионалните си умения в проекти в сферата на градския дизайн, устройственото и стратегическото планиране.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Изследванията са важна част от нашата работа. Вярваме, че добрите решения в планирането и проектирането са възможни чрез задълбочени изследвания и разбиране на контекста. Връзката между теорията и практиката ни позволява да предлагаме иновативни и работещи решения на нашите клиенти. Нашите интереси са свързани с изучаването на глобалния урбанизъм, публичните пространства и публичния живот.

Членове на екипа ни участват като хонорувани преподаватели и гост-лектори в университети, което ни помага да пренасяме академичното знание в практиката и практическото знание в университетското образование.