Нашият екип интегрира иновативни методи и подходи в работата си, за да разбере връзките между публичния живот и застроената среда в градовете. Изследванията и наблюденията на терен са първите стъпки във всеки наш проект. Ние популяризираме градски дизайн и планиране, водени от човешките мащаб и изживявания. В работата си отдаваме значение на местните и глобални предизвикателства и процеси, но винаги оставаме чувствителни към специфичния местен контекс. Считаме този подход за важен аспект от нашата работа и за добруването на градовете ни.

Ние сме отдадени на задълбоченото разбиране на процесите, които протичат в градовете ни. Търси сътрудничество с различните участници в тези процеси, за да създаваме места със силни идентичности, които насърчават социалното взаимодействие между хората.