ЕКИП

Ние сме млад и иновативен екип, работещ по проекти в сферата на градския дизайн, градското планиране и изследвания, базиран в София, България. През 2014 г. Нурхан Реджеб и Силвия Чакърова основават студио place.make, водени от амбицията и желанието да предлагат висококачествени проекти в градския дизайн и планиране.

В работата си нашият екип си сътрудничи с професионалисти от различни сфери и опит, споделяйки ценности и обединявайки усилия в създаването на висококачествена и добра за живеене градска среда. Нашата страст са хората и начините, по които те използват, създават и си взаимодействат с градовете и средата.

ПОДХОД

Нашият екип интегрира иновативни методи и подходи в работата си, за да разбере връзките между публичния живот и застроената среда в градовете. Изследванията и наблюденията на терен са първите стъпки във всеки наш проект. Ние популяризираме градски дизайн и планиране, водени от човешките мащаб и изживявания. В работата си отдаваме значение на местните и глобални предизвикателства и процеси, но винаги оставаме чувствителни към специфичния местен контекст. Считаме този подход за важен аспект от нашата работа и за добруването на градовете ни.

Ние сме отдадени на задълбоченото разбиране на процесите, които протичат в градовете ни. Търсим сътрудничество с различните участници в тези процеси, за да създаваме места със силни идентичности, които насърчават социалното взаимодействие между хората.

УСЛУГИ

Екипът ни работи върху интердисциплинни проекти, простиращи се в различни мащаб и обхват - от стратегически и устройствени планове до обемно-устройствени проучвания и проектиране на публични пространства, покривайки цялостен спектър от проекти, отнасящи се до градската среда. 

Работим с местни и държавни власти, частни инвеститори, неправителствени организации и местни общности.