‘Destination Rødberg’ – нашето предложение за конкурса Europan 15

Тази година екипът на place.make в сътрудничество с Магдалена Богданова и Николай Бобошевски бяхме заинтригувани от темата на конкурса Europan 15 и така прекарахме част от летните дни, работейки върху предложението ни Destination Rødberg.

Rødberg е планински град в Норвегия, заобиколен от красиви природни ландшафти, но по-голямата част от публичните му пространства са покрити с асфалт и доминирани от автомобили. Градът се е развил около водната електроцентрала Nore I, но му липсва пълноценна връзка със заобикалящата го вода. Той е територия за спортове и дейности на открито, отправна точка към едни от най-хубавите природни и културни пейзажи в региона Buskerud, но няма жизнени и атрактивни открити публични пространства за среща и общуване между хората. Всички тези предизвикателства виждаме същевременно като ценен потенциал за развитието на Rødberg като атрактивен и продуктивен хъб и дестинация в региона.

‘Destination Rødberg’ е нашата визия за Rødberg като атрактивно място, където градските и селски динамики се смесват и свързват. Нашата стратегия е създадена около преоткриването на качествата и ресурсите на града и региона в съвременния живот и среда за по-продуктивно и устойчиво бъдещо развитие. Можете да прочетете повече за проекта ни тук (на английски).

Europan е европейски конкурс, провеждащ се веднъж на две години и цели да събере иновативни идеи и предложения от млади професионалисти. Тазгодишната сесия Europan 15 разширява темата на Europan 14 –“Продуктивни градове”, която е комплексна и важна за съвременното развитие на европейските градове. Europan 15 се фокусира конкретно към темите на екологичните преходи и промени, свързани с визията за продуктивен град на бъдещето. Europan 15 предлага да изяви три теми към това предизвикателство за новите продуктивни условия за трансформация: ресурси, мобилност и пространствена справедливост.