Изложба „София – град за хората“

На 18 октомври 2018 г. в новото пространство пред Съдебната палата беше открита изложба "София - град за хората. Стъпки към трансформацията на града". Нямаше късмет тази изложба да оцелее дълго във физическото публично пространство, но затова я споделяме с...Read More