София – град за хората

Местоположение: София

Година: 2017

Възложител: Столична община

Екип: Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Павел Янчев, Галина Алексова, Стела Калоянова, Маялен Ланда Ореги и Зорница Миткова

Водещ партньор: Геел (Gehl)

Статус: Приключен

 


София – град за хората


„София – град за хората“ е пилотен проект за изследване и анализ на публичните пространства в центъра на града по методологията на датския архитект и урбанист проф. Ян Геел. Превръщането на София в по-добър град за хората и работата на екипа на проф. Геел в София е част от заявката на арх. Здравков за фокусиране на политиката на Столична община към развиването на публичните пространства за пешеходци и велосипедисти, за ограничаване на автомобилния трафик и превръщането на София в град с човешки мащаб. Финалният резултат от проекта е „Доклад за публичните пространства и обществения живот“ с анализ и препоръки за развитие на публичните пространства в централната градска част на София. Докладът можете да разгледате по-долу, както и на уеб-страницата на Направление „Архитектура и градоустройство“. Английската версия на доклада можете да разгледате тук.

Проектът премина през следните фази:

  • март 2017 г. – посещение на екипа на „Геел“ в София за специализирано обучение с членове на администрацията на Столична Община, професионалисти и представители на неправителствения сектор;
  • април-май 2017 г. – извършване на теренни проучвания от студио „Плейсмейк“ и екип от 34 доброволци;
  • май-юни 2017 г. – обработване на данните от студио „Плесмейк“ и предоставянето им на „Геел“;
  • юни-септември 2017 г. – изготвяне на финален доклад от „Геел“ на база на събраните данни от обучението и теренните проучвания;
  • септември-октомври 2017 г. – представяне на финалния доклад от екипа на „Геел“.

Партньори на Столична община по проект „София – град за хората“ са „Геел“ и студио „Плейсмейк“. Проектният екип от страна на „Геел“ се състои от Хенриет Вамберг – управляващ партньор на „Геел“, и Лиза Мюлер – архитект. От българска страна студио „Плейсмейк“ е избрано да координира проекта и теренните проучвания заради обучението и опита на членовете на екипа в прилагането на методологията на проф. Геел в предишни свои проекти. В този свой проект „Плейсмейк“ събира следния екип професионалисти – Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Галина Алексова, Павел Янчев, Деспина Кънева, Стела Калоянова, Маялен Ланда Ореги), Зорница Миткова. Повече за екипа можете да прочетето по-долу.

Въвеждащата презентация на студио „Плейсмейк“ за гр. София можете да разгледате долу.

 

Можете да намерите полезни материали и новини на уеб-страницата на Столична Община – Направление „Архитектура и градоустройство“.


Екип


Силвия Чакърова

Урбанист

Силвия има опит в сферата на градските изследвания, градските политики и устройственото планиране. Завършила е бакалавърска и магистърска програми по Урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия, София. Особен интерес за нея представляват теми като жизнена и добра за живеене градска среда, публични пространства, пешеходство, градска мобилност и градски дизайн. Силвия изучава методологията и подхода на Ян Геел, привлечена от вниманието му към човешкия мащаб и пешеходците. През 2013 г. като докторант към УАСГ решава да задълбочи професионалните си и научни познания, изследвайки темата за пешеходството в големите градове и как то може да бъде подкрепено чрез градски политики и устройствени решения. Казусите, върху които базира изследването си, са София и Мелбърн, където има възможността да направи едногодишна специализация през 2014-2015 г. чрез стипендия по програма AUSMIP+. Избира Мелбърн, защото там успешно прилагат методологията на Ян Геел от 1993 г. до днес за превръщането на града в един от най-жизнените в света. От 2013 г. заедно с екипа на студио place.make прилагат методологията на Геел в различни проекти в България. С проектите, върху които работи, Силвия се стреми и вярва, че може да допринесе за подобряване на качеството на градската среда в българските градове.

Силвия, заедно с Нурхан Реджеб, е инициатор на форум, посветен на развитието на публичните градски пространства през 2011, организатор на тематичен студентски конкурс, лектор и участник в дискусии на тема публични пространства, пешеходство и добра за живеене градска среда.

Нурхан Реджеб

Урбанист

Нурхан завършва магистърската и бакалавърската си степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Неговата страст за публичните пространства и застроената среда го отвеждат във Вашингтонския университет в Сейнт Луис (САЩ), където се дипломира като магистър по градски дизайн. Обучението си в САЩ осъществява като стипендиант на Фондация “Фулбрайт” в периода 2012-2013 г. Допълнителни специализации има в Ирландия (Университетски колеж Дъблин) и Китай (Университет Тонгджи, Шанхай).

Нурхан се запознава с работата на проф. Ян Геел и Геел – създаване на градове за хората  в дълбочина по време на обучението си в САЩ, където в продължение на няколко семестъра систематично изучава и прилага методологията за изследване на публичните пространства и публичния живот в градове като Лос Анджелис, Копенхаген и Шанхай. След завръщането си в България с екипа на place.make провеждат подобни изследвания в различни български градове. С работата си Нурхан се стреми да преосмисля съществуващата градска среда като възможност за създаване на публични пространства с изразена идентичност, осмисляни в контекста на глобалните урбанистични процеси.

Деспина Кънева

Урбанист

Деспина завършва бакалавърска и магистърска степен по урбанизъм в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през януари 2017. По време на своето следване тя осъществява студентски обмен по програма „Еразъм“ в Ирландия (Университетски колеж Дъблин). Това повлиява върху развитието на нейния интерес към теми, свързани с концепцията „Активен град“ и насърчаване на физическата активност чрез градски дизайн с участието на деца и младежи. Тя участва в проекти и изследвания, в които се прилага методологията на Ян Геел за изследване на публичните пространства и публичния живот в София (проекти СМЕН и Сподели Квартала) и Никопол (ИПГВР). Основна нейна мотивация е създаването на по-добри условия за живот в София и други градове.

Павел Янчев

Архитект и урбанист

Павел Янчев е архитект и урбанист, завършил е катедрата по градоустройство в УАСГ (2007) и Master of Human Settlements в KU Leuven (2012). Работил е като архитект в София, Москва и по-късно като архитект и урбанист в Брюксел. Заедно с Орлин Манолов и Фондация ЕДНО е съ-организатор на конкурса за Метростанция 20 в София и куратор на Sofia Architecture Week 2013. Автор е на статии за градско публично пространство. Критичен застъпник на идеите за градско развитие на Джейн Джейкъбс, Ян Геел, Бернардо Секи, Паола Вигано, Джеймс Корнър и др.

Галина Алексова

Урбанист

Галина е дипломиран магистър урбанист. Образованието си по урбанизъм завършва през 2009 в Университета по архитектура, строителство и геодезия с отличие за първенец на випуска на Архитектурен факултет. Допълнително се е обучавала в Университетски колеж Дъблин (програма „Еразъм“) и в Тринити колидж, Ирландия. Посещавала е курсовете по програмата „Градски изследвания“ на Софийския университет.

Галина е част от Съюза на урбанистите в България. Член е на ISOCARP. Активна е в установяването на урбанизма като професионално и изследователско поле и на необходимостта от (пре)осмисляне на ролята му, възприемането на ново отношение и чувствителност към планирането на средата, в центъра на която са хората.

Професионалният ѝ опит е в устройственото планиране, градските и регионални политики, придобит основно в работата ѝ за организации в приложно-изследователскaта сфера и специалната администрация. Той се допълва с включването ѝ в инициативи и проекти, ориентирани към доразвиване на инструментариума на планирането и взаимодействието с общностите. Взима участие в първите в София Изследвания на публичните пространства и публичния живот, използващи методологията на Геел, като част от проект Сподели Квартала на Съюза на урбанистите в България.

Стела Калоянова

Урбанист

Стела завършва бакалавърската и магистърската степени по ​у​рбанизъм на Университета по архитектура, ​строителство и геодезия, София​​. По време на следването си има възможността да осъществи едногодишен Еразъм обмен в Технически университет, Виена, Австрия, където разширява познанията си в сферата на урбанизма. Още като студент започва да работи заедно с екипа на place.make, като взема активно участие в изготвянето на проекти в сферата на стратегическото и устройственото планиране и градския дизайн. Тя участва в първите в България Изследвания на публичните пространства и публичния живот по методологията на Ян Геел, проведени от екипа на place.make в Силистра и Никопол.

Маялен Ланда Ореги

Стажант архитект

Маялен е пета година студент по архитектура във Висшето техническо училище по архитектура в Баската област в Испания. През 2015 година заминава за Братислава, където в продължение на 9 месеца се обучава в Словашкия технологичен университет. По време на престоя си там тя задълбочава своя интерес в областта на реставрацията и градското планиране. Тя обича да пътува и да се запознава с нови култури, което според нея може да се направи чрез архитектурата и хората. Маялен започва да пътува докато е едва на 6 години и от тогава е посетила над 40 страни. Така през 2017 година започва стаж в place.make, където има възможността да се запознае с урбанистичното планиране в София и да опознае българската култура отблизо.

Зорница Миткова

Връзки с обществеността

Зорница Миткова има опит в пиара, медиите и рекламата. От ноември 2015 e Мениджър комуникации и фондонабиране в TimeHeroes. Има опит като бранд мениджър в bTV Media Group, част от маркетинг екипа в Икономедиа, PR мениджър на Sofia Dance Week и One Architecture Week 2013 и One Architecture Week 2016, PR специалист в PR агенция. Част от екипа организатори на TEDx BG 2014 и Дебати Горичка 2015. Занимава се и с независимия проект в областта на градското развитие за развиване и промяна на градската среда – ЗА градско развитие. Завършила е Връзки с обществеността в Софийския университет през 2010 година.


Доброволци


Доброволците, които се включиха в изследванията на публичните пространства и публичния живот, са Айтор Сеспон Диез, Айсен Сапунджи, Ана Благова, Ангел Захариев, Антоанета Иванова, Даяна Николова, Десислава Ковачева, Добрин Проданов, Елена Балабанска, Елица Ушагелова, Жозеф Зен Насер, Ива Бърдарска, Иван Пейнирджиев, Ивета Славчева, Ирен Станикина, Калоян Карамитов, Кристин Джалова, Магдалена Богданова, Марина Матева, Мария Иванова, Мая Митева, Маялен Ланда Ореги, Милена Никова, Паола Петкова, Петранка Василева, Петър Кирилов, Пламена Костова, Ралица Карамусалова, Ралица Цачева, Славяна Димитрова, Татяна Атанасова, Татяна Неделчева, Теодор Узунов и Теодора Маркова.

Повече за мотивацията им за участие и впечатленията им от преживяното по време на терен можете да разберете от самите тях: