ИПГВР град Никопол

Местоположение: Никопол

Година: 2014/2015

Възложител: Община Никопол

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Елена Иванова, Стела Калоянова, Марина Матева

Партньори: Фортис Фасилити

Статус: Завършен

 

 


Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол


Проектът цели насочване на инвестиции върху конкретни обекти от градската среда, които да доведат до възстановяването и превръщането на град Никопол в жизнен общински център. Проектните идеи са изведени на база на задълбочен анализ на процесите както на градско, така и на общинско ниво. Процесът по създаване на проекта включва провеждане на редица събития с участие на различните заинтересовани страни при създаване на визията за развитие до 2020 г.

Резюме на целевия и проблемен анализ можете да намерите тук.

Визията за развитие на град Никопол можете да разгледате тук.

Всички графични и текстови материали към проекта можете да разгледате на страницата на проекта.