Гаритидж парк

Местоположение: София

Година: 2018

Екип: Нурхан Реджеб, Силвия Чакърова, Деспина Кънева, Мария Иванова

Възложител: Гаритидж парк

Статус: Приключен

 


Проучване за велосипедна и пешеходна връзка между „Гаритидж парк“ и МС „Бизнес парк София“


„Гаритидж парк“ (Garitage park) е една от най-новите многофункционални територии в южните части на София. Той ще приюти офиси, жилища, спортна зала, училище, парк с детски и спортни площадки и много други обслужващи обекти. „Гаритидж парк“ е първият в Централна и Източна Европа мултифункционален комплекс, получил окончателен сертификат с Отличен рейтинг по международната схема на стандарта BREEAM Communities 2012 за социална, икономическа и екологична устойчивост. В контекста на този сертификат и в желанието им да предоставят удобни и безопасни условия за активни форми на мобилност на бъдещите жители и ползватели „Гаритидж парк“ се обърнаха към нашия екип, за да намерим заедно решение за велосипедна и пешеходна връзка с близкоразположената метростанция „Бизнес парк София“.

Проучването представя предложение за развитие на пешеходна и велосипедна връзка между „Гаритидж парк“ и метростанция „Бизнес парк София“ с цел подобряване на условията за устойчиви форми на мобилност на територията на ж.к. „Младост 4“ и достъпа до съществуващите и новоразвиващи се територии около бул. „Околовръстен път“. То обхваща връзката между „Гаритидж парк“и метростанция „Бизнес парк София“ по бул. „Александър Малинов“, които са свързани чрез:

  • Бул. „Александър Малинов“ в частта между метростанция „Бизнес парк София“ и мостовете над бул. „Околовръстен път“
  • Източен мост, продължение на бул. „Алексан­дър Малинов“ до ул. „Витошки камбани“
  • Западен мост, продължение на бул. „Алексан­дър Малинов“ от тунела до ул. „Рачо Петков Ка­занджията“.

През април 2018 г. екипът ни направи преброявания на място, които показват значителен пешеходен трафик по Източния мост и по бул. „Александър Малинов“ в частта между метростанция „Бизнес парк София“ и териториите южно от бул. „Околовръстен път“. В пиковите часове се наблюдава навлизане на пешеходци в уличното платно с цел разминаване с други пешеходци, което свидетелства за недостатъчната ширина на тротоара и прави преминаването опасно. При изграждането си Западният мост не е предвиден за преминаване на пешеходци, но развитието на териториите южно от бул. „Околовръстен път“ го правят привлекателен за хората, защото осигурява по-къса и директна връзка с метростанцията. Дължината от ок. 400 м се характеризира с лоша пешеходна проходимост, като на места ширината на тротоарите е по-малкa от 1 м с включени мантинели, бетонови прегради и електрически стълбове. И по трите части пешеходните настилки не са в много добро състояние.В ж.к. „Младост“ 4 са изградени едни от първите велосипедни трасета в София, достигащи в близост до метростанцията. По бул. „Александър Малинов“ и мостовете няма велосипедни алеи, които да правят връзка между жилищния квартал и новите офис и жилищни територии около околовръстния път. Същевременно по натовареното улично платно и тротоарите преминават велосипедисти, което е предпоставка за конфликти и опасни ситуации.Предложенията за развитие на велосипедна и пешеходна връзка целят създаване на безопасна и комфортна среда за пешеходно и велосипедно придвижване. В проекта се обособяват двустранни еднопосочни велосипедни ленти, които да свързват „Гаритидж парк“ и метростанция „Бизнес парк София“ по Източния мост, както и разширяване на двата тротоара чрез намаляване на ширината на пътните ленти. По бул. „Александър Малинов“ в частта между мостовете над бул. „Околовръстен път“ и метростанция „Бизнес парк София“ се предвижда развитие на двустранни еднопосочни велосипедни ленти в двете локални платна и обособяване на зелени площи между тротоарите и велосипедните ленти. За Западния мост се предвижда запазване на габарита на моста и разширяване на източния тротоар на 1.8 м чрез намаляване на ширината на пътните ленти от 3.5 м на 3.25 м.

Проектът предлага поетапно развитие на пешеходните и велосипедни връзки между „Гаритидж парк“ и метростанция „Бизнес парк София“ като първи етап и последващи етапи, които включват възможност за бъдещо развитие на велосипедните и пешеходни маршрути към парк „Камбаните“ и изградените велосипедни трасета в ж.к. „Младост“ 4.

Повече материали от проучването можете да видите по-долу: